ગુજરાતી પ્રેમપત્રો

" તું નથી તો કંઇ નથી આ જિંદગી! "

તું બેઠી હશે દરિયામાં ઓટની રાહ જોઇને…..

પૂનમની રાતે, દરિયાના કિનારે,
હું બેઠો હતો તારી પ્રતિક્ષામાં….
તને પામવાની તરસને છીપાવવા મારે આખી ભરતી પી જવી પડી!
મને ક્યાં ખબર હતી કે
તું બેઠી હશે દરિયામાં ઓટની રાહ જોઇને…..

-Suresh Lalan

images

Advertisements

જાન્યુઆરી 26, 2013 Posted by | સ્વરચિત કાવ્યો | 1 ટીકા

   

%d bloggers like this: