ગુજરાતી પ્રેમપત્રો

" તું નથી તો કંઇ નથી આ જિંદગી! "

દર્પણ

                                  

                                    .
download         હું દર્પણ બનીને

         તને
         જે તે ક્ષણે,

         તું જેવી છે તેવી જ ઝીલી લઉં છું!

         ફરક એટલો જ છે કે
         દર્પણ સામે હોય એનું જ પ્રતિબિંબ ઝીલે રાખે છે,
         જ્યારે 

         હુંપ્રતિબિંબ ઝીલવા ફરતો રહું છું તારી પાછળ પાછળ….

         -સુરેશ લાલણ 

.

Advertisements

જાન્યુઆરી 21, 2013 Posted by | સ્વરચિત કાવ્યો | 1 ટીકા

તારા પ્રેમ-પત્રો

12747_365271223559269_693442444_n

વર્ષો પહેલાં અત્તરથી સુવાસીત તારા પ્રેમ-પત્રો વાંચી
મેં મજાક્માં કહેલું
કે
“પ્રિયે, તારા પત્રમાંથી અત્તરની સાથે સાથે અક્ષરો પણ ઉડી જાય છે પછી મને સમજવામાં તકલીફ પડે છે.”

આજે ઘણા વર્ષો પછી એ જ પ્રેમ-પત્રો પાછા લઇને બેઠો છું…
પત્રમાં અક્ષરો તો ત્યાંના ત્યાં જ છે પણ પ્રેમ ઉડી ગયો હોય એવું લાગ્યા કરે છે.
અને

આવું કેમ થયું એ સમજવામાં મને આજે ય તકલીફ પડે છે !

-Suresh Lalan

.

.

જાન્યુઆરી 21, 2013 Posted by | સ્વરચિત કાવ્યો | 1 ટીકા

   

%d bloggers like this: